Архив

Печат

Киев готвел атака с дронове в Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Укра­ин­ските спе­ци­ални служби подгот­вят атака с дро­нове в Крим, която ще бъде пред­ста­вена от Киев като акция на кримско-​татарската съпро­тива, е заявил за РИА „Ново­сти” депу­татът от Думата от Крим­ски регион Рус­лан Бал­бек. „Дивер­сан­тите не вяр­ват в успеха на ата­ката, но глав­ната задача е да се вдигне информаци­о­нен шум”, казва Бал­бек, уточ­ня­вайки, че това са му казали крим­ски татари, които живеят в Украйна.

По думите на депу­тата, дивер­си­ята щяла да при­лича на безпи­лот­ната атака на рус­ката военна база в Хмеймим в Сирия.

Вече има отра­бо­тена схема: в неутрални води „виси” аме­ри­кан­ски раз­уз­на­вач „Посей­дон”, за да дава ука­за­ние за целите и коригира дан­ните на укра­ин­ските безпи­лотни апа­рати. Въпреки че несъм­нено цялото това „вра­бешко ято” ще бъде разгромено, самото заяв­ле­ние, че това е „опе­рация на кримско-​татарската съпро­тива” би тряб­вало да има ефекта на взри­вена бомба”, пояс­нява депу­татът. Той при­зова да не се „зат­ва­рят очите” за поле­тите на „Посей­до­ните”, които насоч­ват укра­ин­ските военни към Крим. „Не бива нищо да ни пречи да вклю­чим на наша тери­то­рия станци­ите за радио­е­лек­тронна борба и заглуша­ване — трябва да устроим на укра­ин­ските колеги „раз­ва­лен теле­фон”, пред­ложи Бал­бек. /„Русия днес”/