Архив

Печат

Икономическо развитие в Русия в темпо "алегро"

Автор „Русия днес“. Публикувана в Новини

Национални проекти обединяват държавния и частния бизнес

Икономиката да работи и да се развива в темпо „алегро” — бързо, живо и бодро. Това пожела Владимир Путин на предприемачите, участвали тази седмица във форума „Делова Русия”. Обединението включва предприятия, които са заети извън суровинния сектор — от индустрията на високите технологии до селското стопанство.

Вероятно, на президента му хрумна този музикален термин, защото събитието се състоя в Московския международен дом на музиката. Участниците възприеха този образ и по време на дискусиите анализираха партитура и разпределиха ролите в големия оркестър на икономиката — кой на какъв инструмент свири, т.е. какво място и отговорност заема в развитието на страната. С две думи, опитаха се да подредят всичко по ноти.

Поставена бе главната задача: постигане на постъпателен уверен растеж на благосъстоянието на хората. Това може да стане, само ако бизнесът се включи в изпълнението на националните проекти за бързо усвояване на високите технологии и продукцията на руските предприятия намери място не само на местния, но и на световния пазар.

За да бъдат успешни тези начинания, бизнесът се нуждае от подкрепата на държавата. Президентът посочи редица мерки, които се предприемат с тази цел.

Смятаме, че най-малко с една година може да бъде продължен режимът на амнистия за капитала на онези граждани, които прехвърлят парите си в Русия и регистрират бизнеса си в специалните административни райони с особени правни условия за компаниите, завърнали се в юрисдикцията на Русия. Такива райони са създадени на остров Октябрьский в Калининград и на остров Русский във Владивосток. Освен това смятам за целесъобразно за година гражданите да бъдат освободени от данък върху печалбата на чуждестранните фирми, които те контролират, при условие че в рамките на 2019 г. те станат данъчни резиденти на РФ”, заяви Путин. Президентът поясни, че тези привилегии ще се отнасят до цяла редица отрасли, включително сферата на медицината, културата и спорта. От тях ще се възползват онези предприемачи, които внедряват нови технологии. „Правим много за развитието на средния и малък бизнес в регионите. В нашата област са създадени десетина профилни организации, които подпомагат такива предприятия”, каза губернаторът на Ярославска област Дмитрий Миронов. „Анализирани са вече над 200 различни проекта и намерихме възможност да намалим държавното финансиране с 30 процента и да го заместим с частни инвестиции”, похвали се генералният директор на руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Хранителната промишленост сега е в подем именно благодарение на вътрешните вложения. 

Президентът обърна внимание на правителството да гарантира откритост и прозрачност на всички процедури на обществените и държавните поръчки. Предприемачите признаха, че административните бариери пред бизнеса значително са намалели през последните две години.

Участниците във форума подчертаха централната — дори колосалната, роля на бизнеса в решаването на стратегическите задачи пред страната. Това е така, защото именно бизнесът създава работни места, осигурява повишаване на заплатите. Целта на националните проекти е да бъде гарантиран пробив в ключовите отрасли на икономиката и социалния живот. Тъкмо националните проекти са базата, на която се обединяват усилията на държавата и на частния бизнес. „Колкото повече са динамичните и силни компании, както в традиционните, така и във все още формиращите се отрасли, толкова по-устойчив ще бъде икономическият растеж. А той е необходим преди всичко за повишаване благосъстоянието и качеството на живот на нашите граждани”, обобщи Путин. /”Русия днес”/