Печат

Руслан Вега идва за Старата Нова година

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 13 яну­ари стар­тира новият свет­ски сезон с ударна гала — Рус­ката Нова година-​2020 по стар стил. Дома­кин на рус­ката гала е комфорт­ният и моде­рен Sasa fashion food в Пара­дайс център. Любимецът на Русия и лично на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин Рус­лан Вега ( „Трава у дома”) идва в Бълга­рия, за да отпраз­нува Рус­ката Нова Година-​2020 заедно с българ­ските си почи­та­тели. Голямата руска звезда и вече бивш вока­лист на група „Зем­ляне” ще остане у нас една седмица.

Ден преди бути­ко­вия концерт в Sasa fashion food в Пара­дайс център Рус­лан Вега вме­сто пре­с­конфе­ренция ще даде сво­ята медийна руска закуска от 11.00 часа.