Печат

Историята не търпи подигравки

Автор Свет­лана Михова. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Навръх 75-​годишнината от побе­дата над нацистка Герма­ния някогаш­ният съюз­ник на Съвет­ския съюз във вой­ната — САЩ, удиви света със сво­ята наг­лост. Затова бяха достатъчни три супер кратки изре­че­ния, с които в Белия дом смет­наха за под­хо­дящо да отпра­вят в Туитър поздрав­ле­ния за исто­ри­че­с­ката дата. „На 8 май 1945 година Аме­рика и Вели­ко­бри­та­ния удържаха победа над наци­стите! Духът на Аме­рика винаги побеж­дава. В