Печат

Русия е готова за ядрен скок

Автор Геннадий Скляр*. Публикувана в Икономика

Конкуренцията между Москва, Пекин и Вашингтон в сферата на атомната енергетика се ожесточава

През последните години Русия избра пътя на мощно развитие на атомната енергетика и стана световен лидер в отрасъла. Този факт бе потвърден на състоялия се неотдавна XI международен форум „Атомекспо-2019″ в Сочи, който събра експерти, ръководители на големи частни и държавни компании.

Следващите няколко години ще бъдат решаващи за бъдещето на Русия и то зависи непосредствено от това, доколко успешно ще бъде използван световният научно-технологичен потенциал. В условията на жестока глобална конкуренция успехът ще зависи не само от разполагането с най-съвременни технологии, но и от способността по-бързо от конкурентите модерната продукция да се изнася на световния пазар и тя да се развива по-ефективно.

Днес светът се е насочил към устойчиво осигуряване на енергийни ресурси, а това може да стане само чрез широко използване на атомната енергия, съчетана с възобновяеми енергийни източници. С това виждане за бъдещето да съгласни повечето експерти, но постигането на целта зависи от много условия: от равнището на сигурност на ядрените реактори, от внедряването на затворен работен цикъл, от постигането на минимален обем високоактивни радиоизотопи в процеса на работа и от максималната ефективност при използването на установената мощност на реакторите.

За решаването на тези задачи в Русия днес се реализира научно-технологичният проект „Пробив”. Преходът към затворен цикъл на използване на ядреното гориво чрез изграждането на „бързи реактори” значително повишава икономическата ефективност на ядрената енергетика и й гарантира гориво за столетия напред.

Засега Русия е безспорен лидер в разработването на комплекс от технологии за затворен ядрен топлинен цикъл. Конкуренцията обаче в това стратегическо направление непрекъснато се усилва. Особено високи са темповете на развитие на атомните технологии в Китай. В надпреварата се включиха и САЩ. През март т.г. в Сената бе внесен проектозакон, предвиден да осигури лидерство на Америка в атомната енергетика на базата на съвременни реактори с гарантирана сигурност, способни да произвеждат чиста, достъпна и надеждна енергия за удовлетворяване националните и глобални потребности от нея.

Законопроектът предписва министърът на енергетиката на САЩ да обнови стратегическия план за развитие на атомната енергетика в перспектива на 10-​годишен период, да построи няколко изследователски реактора и да удължи сроковете, предвидени в съответните споразумения за закупуване по специални тарифи на електроенергия от АЕЦ, от 10 на 40 години. Това ще създаде благоприятни финансови условия за изследвания, иновации и инвестиране в ново поколение ядрени реактори. Следователно, освен Китай Русия се сдобива с още един амбициозен и мощен конкурент.

По решение на руското правителство Енергийната стратегия на РФ за периода до 2035 година трябва да бъде внесена за утвърждаване до началото на декември т.г. Според мен в документа трябва ясно да бъдат установени конкретни цели, които да закрепят лидерството на Русия в областта на изграждането на реактори на бързи електрони, на ново поколение реактори с гарантирана сигурност и на технологични обекти със затворен цикъл на ядреното гориво.

Нов импулс на отрасъла трябва да даде разработваният в момента национален проект за развитие на атомните технологии „Ядрена наука, техника и технологии”. Освен това, проектът ще съдейства за създаването в Обнинск на „Атомното Сколково” — иновационен научно-технологичен център. Това със сигурност ще доведе до по-нататъшно развитие на международното сътрудничество в областта на използване на атомната енергия.

В заключение трябва да отбележим, че атомният енергопромишлен комплекс на Русия е готов за технологичен пробив, за който напоследък така много говорим. Просто трябва да действаме по-бързо и по-енергично.