Печат

Оперната трупа и оркестърът на Болшой театър за първи път гостуват в Оман

Пред­ста­вя­нето се състоя на сце­ната на Крал­ската опера в Мускат от 29 октом­ври до 2 ноем­ври. Болшой театър избра опе­рата „Исто­ри­ята на Кай и Герда“ на Бане­вич, а в гала концерта участваха водещите оперни соли­сти на театъра, сред които Анна Неча­ева, Юлия Мазу­рова, Елчин Ази­зов, Денис Мака­ров и други. Дири­гент бе Филип Чижев­ски. В залата бе вицепреми­ерът на сул­та­нат Оман принц Бахт Бен Махмуд Ал Саид и него­вото семейство.

Крал­ската опера в Мускат е открита през 2011 година — това е пър­вият в Ара­вийския полу­ост­ров опе­рен театър. Тук вече са гастро­ли­рали арти­стите от Мари­ин­ския и Музи­кал­ния театър „Ста­ни­слав­ски и Немирович-​Данченко“, Театърът на Борис Ейфман, Перм­ският театър за опера и балет.

През яну­ари идната година Болшой театър отново ще посети Оман, но вече с балета „Онегин“ по музика на Чай­ков­ски и хореография на Джон Кренко.