Печат

Загитова запази първото място в световния рейтинг. Медведева е трета

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

При спортните двойки лидират Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Олимпий­ската шампи­онка по фигурно пър­за­ляне Алина Заги­това запази лидер­ството си в рейтинга на Меж­ду­на­род­ния съюз на кън­ко­бега­чите (ISU), съобщи прес­служ­бата на съюза.

16-​годишната Заги­това, която вече втори сезон се състе­зава при жените, има в актива си 4510 точки, като за отми­на­лия сезон е събрала 2620 точки. Тя спе­чели Све­тов­ното първен­ство, стана среб­ърен при­зьор на Европе­йското първен­ство и стана втора във финала на Гран при. Вто­рото място заема япон­ската фигу­ристка Сатоко Мия­хара (3459 точки), а на трето е рус­ки­нята Евге­ния Мед­ве­дева (3384), извою­вала брон­зов медал на Све­тов­ното първен­ство. Среб­ър­ният при­зьор от Универсиада-​2019 Ста­ни­слава Кон­стан­ти­нова се нареди девета (2514), Европе­й­с­ката шампи­онка от тази година София Само­ду­рова е 10-​а с 2345 точки.

Рус­на­кът Михаил Коляда се изкачи на тре­тото място в све­тов­ния рейтинг. Таб­лицата се огла­вява от аме­ри­ка­неца Натан Чен (4390 точки). Втори е япо­нецът Сьома Уно (4045). Среб­ър­ният меда­лист от европе­йското първен­ство през тази година Алек­сандър Сама­рин е седми с 2730 точки.

Рус­наците Евге­ния Тара­сова и Вла­ди­мир Моро­зов лиди­рат при спорт­ните двойки с актив от 4042 точки. Втори са фран­цу­зите Ванеса Джеймс и Морган Сипре (3709), а трети — рус­наците Ната­лия Заби­яко и Алек­сандър Енберт (3696).

При танцо­вите дуети най-​добри сред рус­ките спор­ти­сти — четвърти — са Алек­сандра Степа­нова и Иван Букин (3277 точки). Рейтингът се огла­вява от аме­ри­канците Мади­сън Хабъл и Захари Донъхю (4098). На второ място са фран­цу­зите Габ­ри­ела Папа­да­кис и Гийом Сизе­рон (3490), а на трето — ита­ли­анците Шар­лен Гиняр и Марко Фабри (3439). Рус­кият дует Вик­то­рия Синицина и Никита Каца­лапов е на пето място с 3061 точки.