Печат

"Зенит" върви уверено към плейофите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Клубът от Санкт Петербург надигра "Бенфика" с 3:1 и оглави своята група в Шампионската лига

Често става така, че след два кръга от групо­вата фаза на Шампи­он­ската лига започ­ваме да раз­съж­да­ваме за шан­со­вете да сле­зем в по-​долната Лига Европа. Сега обаче кар­ти­ната е съв­сем друга. Вече е октом­ври и, както се казва — животът предстои.

Заслуже­ното равен­ство с „Лион” в пър­вия кръг и уве­рена победа над „Бенфика” — „Зенит” е лидер. Сега пред­стоят два мача срещу нем­ския „Лайпциг”, който, както стана ясно, не е толб­кова страшен. Нем­ският клуб отстъпи като дома­кин на фран­цу­зите. Ситу­аци­ята в групата е много благопри­ятна. Всичко е в ръцете на старши тре­ньора Семак.

Да си спом­ним срещите между руски и пор­тугал­ски отбори. ЦСКА и „Спар­так” после­до­ва­телно попад­наха на „Порто” на тре­ньора Андре Вилаш-​Боаш. С Кълк, Гуа­рин, Фал­као в състава си. Армейците отстъпиха достойно, а спар­та­ковците — разгромно.

В раз­лични времена „Зенит” е играл и с „Порто”, и с „Бенфика”. И именно лиса­бон­ският клуб не допусна рус­наците в четвъртфи­нала на Шампи­он­ската лига през 2016 г. Тогава сякаш жре­бият беше добър, но се кла­сира „Бенфика”.

Видяхме как „бул­догът” Оздоев накара пор­тугал­ски защит­ник да подари топ­ката на Дзюба. Как влез­лият като резерва Кара­ваев след про­бив по кри­лото стреля точно в съпер­ник, за да отлети след това топ­ката в мрежата. Как Азмун уве­рено работи на осво­бо­дено про­стран­ство, тъй като „Бенфика” при 2:0 тръгна в атака. Рабо­тата е свършена. Пред­стои „Лайпциг”.

Засега всичко върви отлично.