Печат

Електронната Голяма руска енциклопедия може да замени Уикипедия

Първото заседание на новия състав на Съвета към президента на РФ по руски език се превърна фактически в разговор за образованието като цяло в Русия. В центъра на вниманието на присъстващите бяха теми като обучението във филологическите специалности, необходимостта от единен корпус речници за медиите и държавните структури, популяризацията на руския език въпреки „пещерните русофоби“. На съвещанието в Кремъл участваха филолози и лингвисти, представители на учителското съсловие, историци на руската литература, ръководители на литературни музеи, писатели, издатели.

Руският език осигурява суверенитета и идентичността на руската нация и Русия има огромната отговорност за опазването, развитието и разпространението на руския език и руската литература, подчерта президентът Путин. Това е особено актуално във връзка с отитите на някои страни „изкуствено, грубо и понякога абсолютно безцеремонно да съкращават пространството на руския език в света, да го изтласкват на периферията“, каза Путин. Това, по думите му, правели не само „пещерните русофоби“, но и различни маргинали и агресивни националисти, а в някои страни, за съжаление, това е напълно официална държавна политика. 

В тази връзка президентът очерта две главни задачи пред държавата: необходимост да се осигури общото равнище на грамотност на руските граждани и подкрепа на рускоезичната среда в чужбина.

Що се отнася до интереса към руския език в чужбина Путин го свърза с икономиката. „Ако страната е мощна, силна привлекателна, хората ще учат руски език“, убеден е президентът, който даде пример със страни, с които се възражда икономическото и политическото сътрудничество и именно там се забелязва повишен интерес към руския език. 

Интересен коментар направи Путин на репликата на своя съветник Владимир Толстой, според когото езикът е „мощно оръжие“. „Хайде да не употребяваме такива думи. В това има смисъл — да не ги употребяваме, защото ако това е оръжие, с него ще се борят като с оръжие. Да, това е сила в известна степен, но мека сила. Това ми се струва напълно достатъчно“ каза Путин.

Един от ключовите проблеми, поставени на форума, бе повишаването на общото равнище на грамотност на населението. Путин наблегна на качествената подготовка на профилни педагози и добави, че медиите могат да изиграят важна роля в този процес.

Президентът разпореди да започне подготовка на единен корпус от речници и справочници с нормите на съвременния литературен език, които да станат задължителни за използване от държавните структури, училищата и медиите. 

След като бе повдигнат въпросът за това, че учениците много често използват непроверени източници на информация, включително и Уикипедия, резидентът предложи електронен вариант на новата Голяма руска енциклопедия да замени Уикипедия.