Печат

Социалните НПО не са конкурент, а помощник на държавата

Социално ориентираните неправителствени организации (СО НПО) започват работа в Русия през 90-те години на миналия век. Те са поели по-голямата част от грижите за гражданите и оттогава активно се развиват и усвояват нови направления.

Такива обединения, за разлика от НПО от друг вид, съществуват, за да решават именно социални проблеми, важни за гражданите и държавата, да влияят върху развитието на обществото като се грижат за хора, имащи нужда от грижи, опазват природата, извършват благотворителна и просветителска дейност и пр. 

Услугите на СО НПО могат да се разделят условно на две категории: уникални, такива каквито не се извършват от други организации, включително и държавни и такива, които не се извършват от органите на властта, а НПО смята, че може да внесе нещо ново в процеса, да предложи друг формат, друго качество”, казва Елена Тополева-Солдунова, директор на автономната НПО „Агенция за социална информация” (АСИ). 

Според нея в много сфери на живота, в които гражданите имат право на безплатни или преференциални услуги, предоставянето им е било безалтернативно — човекът просто е нямал избор. В даден момент обаче става очевидно, че е необходима конкуренция между организациите за получателя на услугите. Конкуренцията стимулира доставчиците на услуги към усъвършенстване на качеството, смята Елена Тополева-Солдунова.

Такава ситуация е естествено следствие от развитието на гражданското общество. Това е обща тенденция по света, добавя директорът на благотворителния фонд „Старост за радост” Елизавета Олескина. 

Но дали пък това не е опит държавата да прехвърли задълженията си? Елена Тополева-Солдунова категорично оспорва тази теза. Тя подчертава, че подкрепяйки СО НПО, властите не се отказват от своите задължения и продължават, както и преди, да предоставят необходимите услуги. Така мисли и Денис Белски, директор на „Център „Доброволци от сребърната възраст” в Калининградска област. „Ние не усещаме, че някой се опитва да ни прехвърли задълженията си. Напротив — чуват и ни помагат. Работим в партньорска и подкрепяща атмосфера”, казва той. „Център „Доброволци от сребърната възраст” помага на възрастни хора да запазят активността си, да споделят опита си с младото поколение. 

В Калининградска област работи програмата „Най-добрите години” и „Академия на третата възраст”. След обучение пенсионерите могат не само да станат доброволци, но и да получат допълнителни знания, което е важно, да се сдобият с нови приятели. Денис Белски също смята, че появата на СО НПО засилва конкуренцията и в крайна сметка повишава качеството на услугите. „Ние предлагаме нови формати в работата и методиките, което е винаги интересно за адекватните и ориентирани към резултатност власти”, казва Белски. Същевременно той подчертава, че подобно партньорство изисква системна, отговорна и прозрачна работа. 

Като отворена и съвременна НПО това ни устройва, ние много ценим подкрепата от всички — от властите, от спонсорите, от частните дарения”, добавя Белски и дава пример: през 2018 и 2019 година неговите подопечни възрастни хора са преминали обучение в курсове по компютърна грамотност. Организацията не е похарчила средства за това, защото тези услуги са били платени от регионалното Министерство на социалната политика. Тази година е била оказана помощ и от федералния, и от регионалния бюджет — повече от 600 хиляди рубли са били отпуснати за първия регионален форум на „сребърните доброволци”. На форума 220 от тях са преминали обучение, получили са екипировка, били са открити десет общински центъра на „сребърното доброволчество”. 

Държавата се старае да оказва на социалните НПО всестранна подкрепа — финансова, информационна, консултантска, организационна. Периодично се раздават грантове за реализация на проекти. 

Трябва да се научим да работим по общи стандарти. И в крайна сметка не е толкова важно кой оказва услугите, важно е нуждаещият се от грижи човек да получи помощ”, казва Елизавета Олескина.