Редакция

Русия днес
Основател и член 
на Световната асоциация
на руската преса

Издава

„Българо-руски
информационен пул“ ООД
Издател
Светлана Шаренкова
Управител на БРИП ООД
Редакционен съвет
председател

Проф. д. ик. н. 
Димитър Иванов
Екипът
Димитрина Гергова — This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Влади Владков — This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Светлана Михова — This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Светлана Тютюнджиева — This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Петя ДИМИТРОВА — This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Коректор руски език Галина ЩЕРЕВА
Коректор български език Даниела Василева
Фоторепортер
Валя Чрънкина

Компютърен дизайн
Светлана Гюрова

Адрес на редакцията:
България, 1504 София,
бул. „Евлоги Георгиев“ 169.
Телефон: 0879545297,
факс 9442626
e-​mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Банкова сметка IBAN,
BG13RZBB91551060220314,
Банков код BIC,
RZBBBGSF
Райфайзенбанк АД