Печат

В Японско море стартираха руско-китайски военни учения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Съвмест­ните руско-​китайски воен­номор­ски уче­ния „Мор­ско вза­и­мо­действие — 2021″ стар­ти­раха в Япон­ско море, съобщиха в четвъртък от прес­служ­бата на Тихо­оке­ан­ския флот на рус­ките Воен­номор­ски сили. Те ще продължат до 17 октомври.

Рус­кият флот е пред­ста­вен на уче­ни­ята с големия про­ти­во­лодъ­чен кораб „Адми­рал Пан­те­леев”, кор­ве­тите „Герой на Рус­ката феде­рация Алдар Циденжапов” и „Громки”, два бойни миночистача