Печат

Лукашенко се срещна с китайския посланик в Минск

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 24 ноем­ври китайският посла­ник в Бела­рус Си Сяойонг пре­даде най-​добри поже­ла­ния от името на лидера на Китай­с­ката народна репуб­лика Си Дзин­пин на ръко­во­ди­теля на Бела­рус. Това стана по време на неофици­а­лен разго­вор с Алек­сандър Лукашенко след цере­мо­ни­ята по връч­ва­нето на акре­ди­тив­ните писма, съобщи агенция „Белта”.

На свой ред бела­рус­кият пре­зи­дент заяви, че въпро­сите от дву­стран­ния дне­вен ред за

Печат

Санкциите на САЩ и ЕС вредят на сигурността

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Рус­ката феде­рация в ООН Васи­лий Небензя заяви, че едно­стран­ните санкции, наложени от САЩ и ЕС, пред­став­ля­ват сери­о­зна заплаха за меж­ду­на­род­ния мир и сигур­но­стта. Това дипло­матът каза по време на неофици­ално засе­да­ние на Съвета за сигур­ност на ООН в четвъртък, цити­ран от РИА Ново­сти. Небензя под­черта, че санкциите