Печат

"Вагнер" се укрепи в северната и източната част на Артьомовск

Рус­ките сили се укрепиха в север­ната и източ­ната част на град Артьомовск (укра­ин­ско назва­ние — Бахмут), като продължа­ват да изт­лас­кват Въоръже­ните сили на Украйна от тех­ните позиции, съобщи временно изпъл­ня­ващият длъж­но­стта ръко­во­ди­тел на Донец­ката народна репуб­лика Денис Пушилин.

„В Артьомовск бойците от „Ваг­нер” се укрепиха в север­ната част на насе­ле­ния пункт. В източ­ната част, където е промиш­ле­ната зона, продължа­ват бое­вете, но вече може да се каже, че част­ната военна компа­ния „Ваг­нер” се е укрепила и там и продължава от тези позиции да изт­лас­ква про­тив­ника”, каза Пуши­лин в ефира на теле­ви­зи­он­ния канал „Россия-​24″ в понеделник.

В района на Артьомовск сега се водят оже­сто­чени боеве. На 1 фев­ру­ари под­пол­ков­ни­кът от Народ­ната милиция на Луган­с­ката народна репуб­лика в оставка Андрей Марочко информира, че на рус­ките сили оста­ват десет километра, за да затво­рят обръча около града. По-​рано Пуши­лин съобщи, че боеве се водят в покрай­ни­ните на Артьомовск — непо­сред­ствено в квар­та­лите, които до неот­давна се кон­тро­ли­раха от укра­ин­ски военнослужещи.