Печат

"Вагнер" разби батальона "Борис Джонсън" на ВСУ край Бахмут

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бойци от част­ната военна компа­ния „Ваг­нер” раз­биха край Артьомовск (укра­ин­ско назва­ние — Бахмут) под­раз­де­ле­ние на Въоръже­ните сили на Украйна, носеща името на бившия министър-​председател на Вели­ко­бри­та­ния Борис Джонсън, съобщава РИА „Ново­сти”, като се позо­вава на коман­дира на щурмо­вото под­раз­де­ле­ние на компанията.

Това беше под­раз­де­ле­ние, което защи­таваше голям опо­рен пункт в гората”, заявява военнослужещият.

Той е пока­зал и тро­фе­ите, извою­вани по време на бое­вете за южните под­стъпи към Артьомовск, сред които и знаме на под­раз­де­ле­ни­ето от 24-​та отделна меха­ни­зи­рана бригада от Западна Украйна, на което е напи­сано „Бата­льон „Борис Джонсън”.