Печат

"Вызов" е предизвикателство за целия филмов екип

На 27 юли в ТАСС се състоя защита на про­екти, за които Фондът за кино ще отпусне сред­ства. Сред тях е филмът „Вызов” — пър­вият в исто­ри­ята филм, част от който ще бъде заснет в реал­ните усло­вия на Кос­моса. Режисьорът Клим Шипенко участва в защи­тата на про­екта. Той е отслаб­нал с 15 килограма, подгот­вяйки се за полета в Кос­моса. Там ще му се наложи сам да изпъл­нява всички функции на сни­мач­ната група. Заедно с него в

Печат

Жерар Депардийо ще снима филм за "Нормандия-Неман"

Френ­ският актьор Жерар Депар­дийо ще снима в Кали­нинград­ска област филм за френ­ската ескад­рила „Нормандия-​Неман”, която през 1945 г. в състава на Чер­ве­ната армия участва в бит­ката за Източна Пру­сия в щурма на града-​крепост Кьо­нингсберг /​днешният Калининград/​. Това бе съобщено по време на кръгла маса „Мястото на Бал­тика в системата на руския

Печат

Фондът Villa Bertelli награди певеца Илдар Абдразаков

Заслужи­лият артист на Русия, солист на Мари­ин­ския театър Илдар Абдра­за­ков получи преми­ята на ита­ли­ан­с­ката фон­дация Villa Bertelli за „вели­ко­лепно изпъл­не­ние в истин­ска ита­ли­ан­ска тра­диция”, съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на опер­ния певец.

За мен е голяма чест в юби­лей­ната 20-​та година от дебюта ми на сце­ната на „Ла Скала” да получа тази награда”

Печат

Отрязаха украински рокаджии от празничен концерт

Това стана в самата Украйна, която на 24 август ще чества Деня на неза­ви­симо­стта. По този повод отдавна се подготвя гран­ди­о­зен праз­ни­чен концерт, за който още през май били пока­нени музи­кан­тите от рок групата Green Gray. Сега обаче на групата било забра­нено да участва в праз­ника заради това, че изпъл­нява песни на руски език, съобщи кита­ри­стът на Green