Печат

Възходът на Русия е необратим!

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

За 20 години при управлението на Владимир Путин беше изградена силна и независима държава

Наи­стина човек трябва много да се поста­рае, за да нанесе такъв удар и така безпар­донно да унизи най-​силната страна, която е с амбици­ите да ръко­води целия свят. Това успя да направи лично пре­зи­дентът на стра­ната. Той свърши работа, как­вато досега не можаха и най-​върлите врагове на САЩ — нито дори „вез­де­същите руски