Печат

Кадиров: "Русия няма време да воюва 10 години"

Чечен­ският лидер Рам­зан Кади­ров отго­вори на думите на укра­ин­ския пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски за готов­но­стта на Украйна да се сражава с Рус­ката феде­рация „дори десет години”.

В своя Телеграм канал Кади­ров посъветва Зелен­ски да отиде при „своя по-​голям брат”, аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Джо Байдън. „Про­че­тох, че Зелен­ски е заявил готов­но­стта си да се сражава 10 години. Глупак е той, ние нямаме тол­кова много време