Печат

Син на Сирски иска руско гражданство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Дове­де­ният син на глав­но­ко­манд­ващия Въоръже­ните сили на Украйна (ВСУ) Алек­сандър Сир­ски — Иван, заяви, че в бъдеще иска да получи руско граж­дан­ство. Той заяви това във втор­ник в гене­рал­ното кон­сул­ство на Рус­ката феде­рация в Австра­лия. „Да, пла­ни­рам това”, каза Сир­ски в отго­вор на въпрос на акти­ви­ста Семьон Бойков.

Бой­ков, изве­стен като „атаман на австра­лийските казаци”, изрази надежда, че думите на сина на